סטורי-מאמאנט-הטבות-למאמאנטיות
סטורי-מאמאנט-סיפורי-שחקניות
סטורי-מאמאנט-אירועים-קהילתיים
סטורי-מאמאנט-מה-חדש-בליגות
סטורי-מאמאנט-נשים-מעוררות-השראה

שלב הבתים עונה 2017-2018
ט.ל.ח

מחזור 1 - 22/1/2018
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
20:45
3
דבורה עומר ג' שקד רעננה 7:21
11:21
-
18:42
0:2
20:45
2
יצחק שדה אוסישקין ד' 21:18
21:17
-
42:35
2:0
20:45
1
דמוקרטי סורקיס 21:17
21:10
-
42:27
2:0
21:45
3
גולדה גורדון ב' 21:10
7:21
20:22
48:53
1:2
21:45
2
ירוק א' שי עגנון ב' 21:16
19:21
15:11
55:48
2:1
(תחתון | עליון | אליפות)
מחזור 2 -
25/1/2018
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
19:15
3
רמז ב' לאה גולדברג 19:21
23:21
13:15
55:57
1:2
19:45
2
ירוק א' אוסישקין ד' 18:21
14:21
-
32:42
0:2
20:15
3
דבורה עומר ב' ברנר ב' 17:21
9:21
-
26:42
0:2
20:45
2
גורדון א' רחל המשוררת מעורבות 15:21
27:25
8:15
50:61
1:2
20:45
1
אוסישקין א' רמז א' 12:21
18:21
-
30:42
0:2
21:15
3
מעורבות ברנר דמוקרטי א' 13:21
24:26
-
37:47
0:2
21:45
2
ברנר א' על יסודי ה' 21:18
21:18
-
42:36
2:0
21:45
1
דבורה עומר א' בר אילן 21:11
16:21
16:14
53:46
2:1
(תחתון | עליון | אליפות | אמצעי)
מחזור 3 -
1/2/2018
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
19:15
3
דמוקרטי גולדה 21:10
26:24
-
47:34
2:0
19:45
2
יצחק שדה ירוק א' 14:21
19:21
-
33:42
0:2
20:05
3
אוסישקין ד' ברנר ב' 10:21
16:21
-
26:42
0:2
20:45
2
על יסודי ב' שי עגנון ב' 21:16
21:17
-
42:33
2:0
20:45
1
רחל המשוררת א' שי עגנון א' 12:21
8:21
-
20:42
0:2
20:50
3
על יסודי ה' רמז ב' 16:21
17:21
-
33:42
0:2
21:45
3
גורדון א' ברנר א' 18:21
23:21
15:12
56:54
2:1
21:45
2
דמוקרטי א' רחל המשוררת מעורבות 24:22
19:21
15:13
58:56
2:1
21:45
1
רמז א' דבורה עומר א' 21:13
21:7
-
42:20
2:0
(תחתון | עליון | אליפות | אמצעי)
מחזור 4 -
5/2/2018
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
21:45
1
שקד רעננה בן גוריון א' 17:21
21:13
16:14
54:48
2:1
(תחתון | עליון | אליפות | אמצעי)
מחזור 5 -
8/2/2018
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
19:15
3
לאה גולדברג מעורבות ברנר 21:10
21:16
-
42:26
2:0
19:45
2
-
-
-
-
-
20:15
3
דבורה עומר ג' דמוקרטי 13:21
12:21
-
25:42
0:2
20:45
2
דבורה עומר א' רחל המשוררת א' 11:21
11:21
-
22:42
0:2
20:45
1
בר אילן גנים 21:18
26:28
9:15
56:61
1:2
21:15
3
גורדון ב' סורקיס 17:21
14:21
-
31:42
0:2
21:45
2
רמז ב' ברנר א' 21:14
21:13
-
42:27
2:0
21:45
1
על יסודי ב' ברנר ב' 12:21
21:16
10:15
43:52
1:2
(תחתון | עליון | אליפות | אמצעי)
מחזור 6 -
15/2/2018
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
19:15
3
על יסודי ב' יצחק שדה 21:15
21:15
-
42:30
2:0
19:45
2
דבורה עומר ב' אוסישקין ד' 13:21
14:21
-
27:42
0:2
20:05
3
שי עגנון ב' ברנר ב' 12:21
17:21
-
29:42
0:2
20:45
2
רמז ב' רחל המשוררת מעורבות 21:14
21:19
-
42:33
2:0
20:45
1
שי עגנון א' אוסישקין א' 21:19
17:21
9:15
47:55
1:2
20:50
3
גורדון א' מעורבות ברנר 21:17
21:19
-
42:36
2:0
21:45
3
ברנר א' דמוקרטי א' 13:21
17:21
-
30:42
0:2
21:45
2
על יסודי ה' לאה גולדברג 10:21
14:21
-
24:42
0:2
21:45
1
גנים רמז א' 21:14
21:16
-
42:30
2:0
(תחתון | עליון | אליפות | אמצעי)
מחזור 7 -
19/2/2018
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
20:45
3
אוסישקין א' דבורה עומר א' 21:17
21:16
-
42:33
2:0
20:45
2
גורדון א' רמז ב' 18:21
17:21
-
35:42
0:2
20:45
1
סורקיס גולדה 21:9
17:21
15:9
53:39
2:1
21:45
3
רמז א' שי עגנון א' 21:0
21:0
-
42:0
2:0
21:45
2
בן גוריון א' דמוקרטי 11:21
17:21
-
28:42
0:2
21:45
1
רחל המשוררת א' בר אילן 21:18
16:21
15:13
52:52
2:1
(תחתון | עליון | אליפות | אמצעי)
מחזור 8 -
22/2/2018
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
19:15
3
שי עגנון ב' דבורה עומר ב' 21:23
24:26
-
45:49
0:2
19:45
2
גורדון ב' דבורה עומר ג' 22:20
16:21
13:15
51:56
1:2
20:15
3
ברנר ב' יצחק שדה 16:21
21:19
15:11
52:51
2:1
20:45
2
דמוקרטי א' רמז ב' 19:21
10:21
-
29:42
0:2
20:45
1
ירוק א' על יסודי ב' 21:16
12:21
15:12
48:49
2:1
21:15
3
גנים דבורה עומר א' 19:21
23:21
15:8
57:50
2:1
21:45
2
ברנר א' לאה גולדברג 14:21
16:21
-
30:42
0:2
21:45
1
רחל המשוררת מעורבות מעורבות ברנר 19:21
21:19
15:7
55:47
2:1
(תחתון | עליון | אליפות | אמצעי)
מחזור 9 -
26/2/2018
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
20:45
3
רמז א' רחל המשוררת א' 17:21
21:15
15:7
53:43
2:1
20:45
2
מעורבות ברנר רמז ב' 19:21
17:21
-
36:42
0:2
20:45
1
גורדון א' לאה גולדברג 20:22
16:21
-
36:43
0:2
21:45
3
בן גוריון א' גורדון ב' 21:19
15:21
15:12
51:52
2:1
21:45
2
ברנר א' רחל המשוררת מעורבות 9:21
13:21
-
22:42
0:2
21:45
1
דמוקרטי א' על יסודי ה' 21:16
21:19
-
42:35
2:0
(תחתון | עליון | אליפות | אמצעי)
מחזור 10 -
8/3/2018
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
19:15
3
גולדה בן גוריון א' 16:21
19:21
-
35:42
0:2
19:45
2
שקד רעננה גורדון ב' 21:0
21:0
-
42:0
2:0
20:15
3
דבורה עומר ב' ירוק א' 22:20
19:21
13:15
54:56
1:2
20:45
2
רחל המשוררת א' אוסישקין א' 21:23
16:21
-
37:44
0:2
20:45
1
שי עגנון א' בר אילן 22:20
16:21
11:15
49:56
1:2
21:15
3
גורדון א' דמוקרטי א' 13:21
17:21
-
30:42
0:2
21:45
2
דבורה עומר ג' סורקיס 17:21
17:21
-
34:42
0:2
21:45
1
אוסישקין ד' על יסודי ב' 14:21
7:21
-
21:42
0:2
(תחתון | עליון | אליפות | אמצעי)
מחזור 11 -
15/3/2018
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
19:15
3
דבורה עומר ג' גולדה 22:20
21:13
-
43:33
2:0
19:45
2
אוסישקין ד' שי עגנון ב' 17:21
21:10
15:11
53:42
2:1
20:15
3
ברנר ב' ירוק א' 21:15
21:15
-
42:30
2:0
20:45
2
רחל המשוררת מעורבות לאה גולדברג 16:21
15:21
-
31:42
0:2
20:45
1
שי עגנון א' גנים 21:6
11:21
-
32:27
1:1
21:15
3
גורדון ב' דמוקרטי 15:21
21:18
13:15
49:54
1:2
21:45
2
מעורבות ברנר על יסודי ה' 21:0
21:0
-
42:0
2:0
21:45
1
בר אילן אוסישקין א' 21:19
14:21
19:17
54:57
2:1
(תחתון | עליון | אליפות | אמצעי)
מחזור 12 -
19/3/2018
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
20:45
3
בן גוריון א' דבורה עומר ג' 21:18
18:21
12:15
51:54
1:2
21:45
3
סורקיס שקד רעננה 12:21
9:21
-
21:42
0:2
(תחתון | עליון | אליפות | אמצעי)
מחזור 13 -
9/4/2018
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
20:45

שי עגנון ב' יצחק שדה 21:11
21:18
-
42:29
2:0
20:45

דבורה עומר א' שי עגנון א' 18:21
14:21
-
32:42
0:2
20:45

דבורה עומר ב' על יסודי ב' 14:21
12:21
-
26:42
0:2
21:45
3
אוסישקין א' גנים 21:17
8:21
7:15
36:53
1:2
21:45
2
גורדון א' על יסודי ה' 25:23
21:19
-
46:42
2:0
21:45
1
דמוקרטי שקד רעננה 21:16
10:21
12:15
43:52
1:2
(תחתון | עליון | אליפות | אמצעי)
מחזור 14 -
12/4/2018
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
19:15
3
סורקיס בן גוריון א' 23:25
21:18
15:12
59:55
2:1
19:45

יצחק שדה דבורה עומר ב' 15:21
21:14
15:9
51:44
2:1
20:15

שקד רעננה גולדה 21:17
21:9
-
42:26
2:0
20:45

על יסודי ה' רחל המשוררת מעורבות 22:24
12:21
-
34:45
0:2
20:45

בר אילן רמז א' 21:16
25:23
-
46:39
2:0
21:15

לאה גולדברג דמוקרטי א' 21:0
21:0
-
42:0
2:0
21:45

ברנר א' מעורבות ברנר 18:21
22:20
7:15
47:56
1:2
21:45

גנים רחל המשוררת א' 14:21
21:13
15:11
50:45
2:1
(תחתון | עליון | אליפות | אמצעי)


אנחנו כאן לכל שאלה, דברו איתנו!

בפנייתך לועדת תקנון, יש לציין את כל הפרטים הרלוונטיים:
 • בפנייה בנוגע לשחקנית - יש לציין את סטטוס השחקנית (מן המניין/משוייכת ומדוע), את הקבוצה בה היא משחקת ואת הסטטוס שלה (הומוגנית/מעורבת/על-יסודי), היכן לומדים ילדיה וכל פרט נוסף העשוי לסייע בהבנת המקרה.
 • בפנייה לגבי קבוצה - יש לציין את מעמדה (הומוגנית/מעורבת/על-יסודי), כמה שחקניות היא מונה, כמה מהן שחקניות משוייכות וכל פרט רלוונטי נוסף.

מאמאנט- ליגת אמהות בכדורשת

 • Info.mamanet@gmail.com
  ofraab.mamanet@gmail.com
 • 03-637-3437
  03-637-3417 - פקס
  מענה טלפוני בימים א-ה | 08:30-12:30
  ניתן להשאיר הודעה
 • משרדי הנהלת מאמאנט
  גליס 9, בנין סגולה 2000,
  פתח תקווה