סטורי-מאמאנט-הטבות-למאמאנטיות
סטורי-מאמאנט-סיפורי-שחקניות
סטורי-מאמאנט-אירועים-קהילתיים
סטורי-מאמאנט-מה-חדש-בליגות
סטורי-מאמאנט-נשים-מעוררות-השראה

התאמת ויסות בארגונים ותגובות רגשיות של מנהיגים ומונהגים

אייל רכטר, הקריה האקדמית אונו | טורי היגינס, אוניברסיטת קולומביה


מצגת מחקר 2 | התאמת ויסות בארגונים ותגובות רגשיות של מנהיגים ומונהגים | דר. אייל רכטר

השגת מטרות אפקטיבית דורשת שני מרכיבים: הערכה ותנועה. הערכה כוללת השוואות ובחירה של מטרות ואמצעים, ותנועה כוללת יצירה ושימור של תנועה מכוונת-מטרה (תיאוריית מוד ויסות; ). אנשים נבדלים בהעדפה והדגש שהם נותנים להערכה ותנועה. Kruglanski et al., 2000 התאמת ויסות מתייחסת למצב שבו מתאפשר לאנשים לפעול בדרך שתואמת את האוריינטציה המוטיבציונית שלהם. במחקר זה אנו בודקים השלכות של התאמת ויסות של שחקניות ומאמנים בליגת  43 -) ו41 ארגון ספורט בעל אוריינטציה לתנועה. מאתיים ושש שחקניות (גיל ממוצע –מאמאנט מאמנים השתתפו במחקר. משתתפים מילאו שאלוני מוד ויסות ורגשות של שחקניות כלפי המאמן שלהן, או מאמנים כלפי השחקניות שלהם.

הן בקרב השחקניות והן בקרב המאמנים נמצא קשר שלילי בין הערכה לרגשות (של שחקניות כלפי המאמן ושל מאמנים כלפי השחקניות) וקשר חיובי בין תנועה לבין רגשות. כמו כן, נבחנה השפעת  )על רגשות השחקניות כלפי המאמן .בקרב N=30( )ומאמנים N=90(התאמת ויסות בין שחקניות שחקניות נמוכות בתנועה נמצאה העדפה למאמנים נמוכים בתנועה, ואילו בקרב שחקניות גבוהות בתנועה, לא היתה העדפה מובהקת למאמן גבוה או נמוך בתנועה. כמו כן, נמצאה אינטראקציה גם לגבי הערכה, כך ששחקניות גבוהות בהערכה הראו העדפה למאמנים שגבוהים בהערכה, ושחקניות נמוכות בהערכה הראו העדפה למאמנים נמוכים בהערכה.

אנחנו כאן לכל שאלה, דברו איתנו!

בפנייתך לועדת תקנון, יש לציין את כל הפרטים הרלוונטיים:
 • בפנייה בנוגע לשחקנית - יש לציין את סטטוס השחקנית (מן המניין/משוייכת ומדוע), את הקבוצה בה היא משחקת ואת הסטטוס שלה (הומוגנית/מעורבת/על-יסודי), היכן לומדים ילדיה וכל פרט נוסף העשוי לסייע בהבנת המקרה.
 • בפנייה לגבי קבוצה - יש לציין את מעמדה (הומוגנית/מעורבת/על-יסודי), כמה שחקניות היא מונה, כמה מהן שחקניות משוייכות וכל פרט רלוונטי נוסף.

מאמאנט- ליגת אמהות בכדורשת

 • Info.mamanet@gmail.com
  ofraab.mamanet@gmail.com
 • 03-637-3437
  03-637-3417 - פקס
  מענה טלפוני בימים א-ה | 08:30-12:30
  ניתן להשאיר הודעה
 • משרדי הנהלת מאמאנט
  גליס 9, בנין סגולה 2000,
  פתח תקווה