סטורי-מאמאנט-הטבות-למאמאנטיות
סטורי-מאמאנט-סיפורי-שחקניות
סטורי-מאמאנט-אירועים-קהילתיים
סטורי-מאמאנט-מה-חדש-בליגות
סטורי-מאמאנט-נשים-מעוררות-השראה

שלב המוקדמות עונת 2019-20מחזור 1 - 14/11/2019
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
19:15
3
על יסודי ב' טי אנג'לס 21:15
20:22
12:15
53:52
1:2
19:45
2
לאה גולדברג גורדון ב' 18:21
11:21
-
29:42
0:2
20:15
3
ברנר א' דמוקרטי 13:21
16:21
-
29:42
0:2
20:45
2
על יסודי ה' ברנר ב' 19:21
21:14
12:15
52:50
1:2
20:45
1
גנים על יסודי א' 21:14
21:19
-
42:33
2:0
21:15
3
על יסודי ג' דבורה עומר ב' 13:21
18:21
-
31:42
0:2
21:45
2
רמז ב' שקד רעננה 11:21
8:21
-
19:42
0:2
21:45
1
ירוק א' רמז א' 9:21
15:21
-
24:42
0:2
מחזור 2 - 18/11/2019
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
20:45
3
דבורה עומר א' סורקיס 16:21
13:21
-
29:42
0:2
20:45
2
יצחק שדה בר אילן 7:21
15:21
-
22:42
0:2
20:45
1
בן גוריון א' דונקי 11:21
21:19
15:11
47:51
2:1
21:45
3
רחל המשוררת א' קרייזי מאם 6:21
4:21
-
10:42
0:2
21:45
2
גולדה מאמוצי 21:18
17:21
11:15
49:54
1:2
21:45
1
שי עגנון א' רחל המשוררת ב' 21:10
21:6
-
42:16
2:0
מחזור 3 - 21/11/2019
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
19:15
3
אוסישקין ד' שי עגנון ב' 21:12
21:18
-
42:30
2:0
19:45
2
דבורה עומר ב' גורדון ב' 15:21
16:21
-
31:42
0:2
20:15
3
על יסודי ה' על יסודי א' 5:21
15:21
-
20:42
0:2
20:45
2
לאה גולדברג על יסודי ב' 13:21
16:21
-
29:42
0:2
20:45
1
ירוק א' גנים 6:21
6:21
-
12:42
0:2
21:15
3
על יסודי ג' טי אנג'לס 14:21
17:21
-
31:42
0:2
21:45
2
רמז ב' בן גוריון א' 18:21
7:21
-
25:42
0:2
21:45
1
שקד רעננה סורקיס 22:20
21:11
-
43:31
2:0
מחזור 4 - 28/11/2019
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
19:15
3
רחל המשוררת ב' גולדה 13:21
10:21
-
23:42
0:2
19:45
2
אוסישקין ד' מאמוצי 15:21
12:21
-
27:42
0:2
20:15
3
דבורה עומר א' דונקי 16:21
11:21
-
27:42
0:2
20:45
2
יצחק שדה קרייזי מאם 9:21
7:21
-
16:42
0:2
20:45
1
שי עגנון ב' שי עגנון א' 13:21
14:21
-
27:42
0:2
21:15
3
בר אילן דמוקרטי 15:21
21:18
11:15
47:54
1:2
21:45
2
ברנר א' רחל המשוררת א' 18:21
18:21
-
36:42
0:2
21:45
1
רמז א' ברנר ב' 21:18
21:8
-
42:26
2:0
מחזור 5 - 2/12/2019
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
20:45
3
על יסודי א' ברנר ב' 21:5
21:6
-
42:11
2:0
20:45
2
לאה גולדברג טי אנג'לס 13:21
18:21
-
31:42
0:2
20:45
1
דבורה עומר ב' על יסודי ב' 13:21
16:21
-
29:42
0:2
21:45
3
על יסודי ה' ירוק א' 16:21
11:21
-
27:42
0:2
21:45
2
על יסודי ג' גורדון ב' 8:21
17:21
-
25:42
0:2
21:45
1
רמז א' גנים 18:21
11:21
-
29:42
0:2
מחזור 6 - 5/12/2019
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
19:15
3
יצחק שדה דמוקרטי 8:21
15:21
-
23:42
0:2
19:45
2
סורקיס בן גוריון א' 21:19
14:21
12:15
47:55
1:2
20:15
3
אוסישקין ד' שי עגנון א' 10:21
11:21
-
21:42
0:2
20:45
2
ברנר א' קרייזי מאם 16:21
5:21
-
21:42
0:2
20:45
1
שי עגנון ב' גולדה 3:21
9:21
-
12:42
0:2
21:15
3
דבורה עומר א' שקד רעננה 10:21
16:21
-
26:42
0:2
21:45
2
רמז ב' דונקי 12:21
13:21
-
25:42
0:2
21:45
1
רחל המשוררת ב' מאמוצי 11:21
14:21
-
25:42
0:2
מחזור 7 - 12/12/2019
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
19:15
3
על יסודי ב' גורדון ב' 15:21
12:21
-
27:42
0:2
19:45
2
רחל המשוררת ב' אוסישקין ד' 15:21
15:21
-
30:42
0:2
20:15
3
גולדה שי עגנון א' 16:21
18:21
-
34:42
0:2
20:45
2
שי עגנון ב' מאמוצי 12:21
12:21
-
24:42
0:2
20:45
1
דבורה עומר ב' טי אנג'לס 10:21
11:21
-
21:42
0:2
21:15
3
על יסודי ה' גנים 6:21
9:21
-
15:42
0:2
21:45
2
בר אילן רחל המשוררת א' 24:22
21:17
-
45:39
2:0
21:45
1
רמז א' על יסודי א' 21:18
21:17
-
42:35
2:0
מחזור 8 - 16/12/2019
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
20:45
3
דמוקרטי קרייזי מאם 7:21
7:21
-
14:42
0:2
20:45
2
ברנר א' בר אילן 10:21
17:21
-
27:42
0:2
20:45
1
שקד רעננה דונקי 21:16
19:21
15:6
55:43
2:1
21:45
3
ירוק א' על יסודי א' 15:21
12:21
-
27:42
0:2
21:45
2
רמז ב' סורקיס 19:21
16:21
-
35:42
0:2
21:45
1
רחל המשוררת א' יצחק שדה 21:13
21:14
-
42:27
2:0
מחזור 9 - 19/12/2019
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
19:15
3
אוסישקין ד' גולדה 21:19
14:21
5:15
40:55
1:2
19:45
2
לאה גולדברג על יסודי ג' 16:21
24:22
15:11
55:54
2:1
20:15
3
גורדון ב' טי אנג'לס 16:21
21:19
15:13
52:53
2:1
20:45
2
דבורה עומר א' בן גוריון א' 16:21
18:21
-
34:42
0:2
20:45
1
על יסודי ה' רמז א' 13:21
8:21
-
21:42
0:2
21:15
3
רחל המשוררת ב' שי עגנון ב' 21:12
21:13
-
42:25
2:0
21:45
2
ברנר ב' גנים 9:21
8:21
-
17:42
0:2
21:45
1
שי עגנון א' מאמוצי 17:21
19:21
-
36:42
0:2
מחזור 10 - 2/1/2020
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
19:15
3
בן גוריון א' שקד רעננה 13:21
13:21
-
26:42
0:2
19:45
2
לאה גולדברג דבורה עומר ב' 15:21
11:21
-
26:42
0:2
20:05
3
על יסודי ג' על יסודי ב' 13:21
13:21
-
26:42
0:2
20:45
2
ברנר א' יצחק שדה 21:13
16:21
15:13
52:47
2:1
20:45
1
רחל המשוררת א' דמוקרטי 15:21
7:21
-
22:42
0:2
20:50
3
ירוק א' ברנר ב' 21:11
21:16
-
42:27
2:0
21:45
3
בר אילן קרייזי מאם 8:21
14:21
-
22:42
0:2
21:45
2
רמז ב' דבורה עומר א' 13:21
19:21
-
32:42
0:2
21:45
1
סורקיס דונקי 16:21
26:24
15:12
57:57
2:1
מחזור 11 - 9/1/2020
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
19:15

משחקי גביע -
-
-
-
-
מחזור 12 - 16/1/2020
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
19:15

משחקי גביע -
-
-
-
-
טבלת הדירוג:
אנחנו כאן לכל שאלה, דברו איתנו!

בפנייתך לועדת תקנון, יש לציין את כל הפרטים הרלוונטיים:
 • בפנייה בנוגע לשחקנית - יש לציין את סטטוס השחקנית (מן המניין/משוייכת ומדוע), את הקבוצה בה היא משחקת ואת הסטטוס שלה (הומוגנית/מעורבת/על-יסודי), היכן לומדים ילדיה וכל פרט נוסף העשוי לסייע בהבנת המקרה.
 • בפנייה לגבי קבוצה - יש לציין את מעמדה (הומוגנית/מעורבת/על-יסודי), כמה שחקניות היא מונה, כמה מהן שחקניות משוייכות וכל פרט רלוונטי נוסף.

מאמאנט- ליגת אמהות בכדורשת

 • Info.mamanet@gmail.com
  ofraab.mamanet@gmail.com
 • 03-637-3437
  03-637-3417 - פקס
  מענה טלפוני בימים א-ה | 08:30-12:30
  ניתן להשאיר הודעה
 • משרדי הנהלת מאמאנט
  גליס 9, בנין סגולה 2000,
  פתח תקווה