סטורי-מאמאנט-הטבות-למאמאנטיות
סטורי-מאמאנט-סיפורי-שחקניות
סטורי-מאמאנט-אירועים-קהילתיים
סטורי-מאמאנט-מה-חדש-בליגות
סטורי-מאמאנט-נשים-מעוררות-השראה

שלב המוקדמות 2012-13

מחזור 1 - 8/11/2012
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
19:15
3
דמוקרטי תיכונים ב' 21:15
21:19
-
42:34
2:0
19:45
2
אוסישקין ד' יצחק שדה 21:18
21:14
-
42:32
2:0
20:15
3
אוסישקין א' חטיבות 8:21
5:21
-
13:42
0:2
20:45
2
אופירה נבון ב' אוסישקין ג' 7:21
13:21
-
20:42
0:2
20:45
1
רמז ב' גנים 21:6
21:9
-
42:15
2:0
21:15
3
ברנר תיכונים א' 13:21
18:21
-
31:42
0:2
21:45
2
בר אילן אלון 21:12
21:12
-
42:24
2:0
21:45
1
גלילי גורדון א' 21:15
19:21
15:8
55:44
2:1
מחזור 2 - 15/11/2012
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
19:15
3
רמז ב' רמז א' 21:9
21:15
-
42:24
2:0
19:45
2
אלון תיכונים ב' 21:23
21:16
15:12
57:51
2:1
19:45
2
בר אילן אוסישקין ג' 17:21
16:21
-
33:42
0:2
20:15
3
בן גוריון א' הירוק 4:21
4:21
-
8:42
0:2
20:45
2
חטיבות תיכונים א' 21:7
21:14
-
42:21
2:0
20:45
1
אופירה נבון א' גנים 22:20
11:21
15:13
48:54
2:1
21:15
3
דמוקרטי גולדה 21:17
15:21
15:12
51:50
2:1
21:45
1
סורקיס גלילי 16:21
11:21
-
27:42
0:2
מחזור 3 - 19/11/2012
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
20:30
2
אוסישקין א' יצחק שדה 13:21
13:21
-
26:42
0:2
20:45
1
גנים ב' גורדון א' 21:9
21:5
-
42:14
2:0
21:30
2
תיכונים א' אוסישקין ד' 23:21
17:21
15:9
55:51
2:1
21:45
1
גנים גלילי 13:21
10:21
-
23:42
0:2
מחזור 4 - 22/11/2012
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
19:15
3
בן גוריון א' יצחק שדה 17:21
14:21
-
31:42
0:2
19:45
2
אוסישקין א' הירוק 3:21
15:21
-
18:42
0:2
20:15
3
סורקיס רמז א' 12:21
15:21
-
27:42
0:2
20:45
2
ברנר אוסישקין ד' 17:21
12:21
-
29:42
0:2
20:45
1
אופירה נבון ב' אלון 21:17
21:10
-
42:27
2:0
21:15
3
גנים ב' אופירה נבון א' 21:12
21:14
-
42:26
2:0
21:45
2
דמוקרטי בר אילן 6:21
10:21
-
16:42
0:2
21:45
1
גולדה תיכונים ב' 21:12
21:9
-
42:21
2:0
מחזור 5 - 26/11/2012
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
20:30
2
רמז א' גנים ב' 17:21
10:21
-
27:42
0:2
20:45
1
גולדה אופירה נבון ב' 24:22
21:16
-
45:38
2:0
21:30
2
חטיבות בן גוריון א' 21:5
21:9
-
42:14
2:0
21:45
1
אופירה נבון א' רמז ב' 15:21
14:21
-
29:42
0:2
מחזור 6 - 29/11/2012
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
19:15
3
הירוק יצחק שדה 21:7
21:14
-
42:21
2:0
19:45
2
חטיבות אוסישקין ד' 21:0
21:0
-
42:0
2:0
20:15
3
סורקיס רמז ב' 7:21
5:21
-
12:42
0:2
20:45
2
אוסישקין א' תיכונים א' 17:21
18:21
-
35:42
0:2
20:45
1
גנים גורדון א' 11:21
15:21
-
26:42
0:2
21:15
3
בר אילן אופירה נבון ב' 21:9
21:16
-
42:25
2:0
21:45
2
גנים ב' גלילי 21:10
21:14
-
42:24
2:0
21:45
1
בן גוריון א' ברנר 20:22
21:18
12:15
53:55
1:2
מחזור 7 - 3/12/2012
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
20:00
2
סורקיס גנים ב' 6:21
11:21
-
17:42
0:2
20:45
1
הירוק ברנר 21:8
21:6
-
42:14
2:0
21:30
2
אוסישקין א' אוסישקין ד' 8:21
10:21
-
18:42
0:2
21:45
1
תיכונים ב' בר אילן 11:21
16:21
-
27:42
0:2
מחזור 8 - 6/12/2012
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
19:45
2
יצחק שדה ברנר 21:11
21:10
-
42:21
2:0
20:00
3
סורקיס גורדון א' 16:21
9:21
-
25:42
0:2
20:45
2
אוסישקין ד' הירוק 4:21
10:21
-
14:42
0:2
20:45
1
בן גוריון א' תיכונים א' 10:21
6:21
-
16:42
0:2
21:00
3
גולדה בר אילן 11:21
9:21
-
20:42
0:2
21:45
2
אוסישקין ג' אלון 21:7
21:18
-
42:25
2:0
21:45
1
אופירה נבון א' רמז א' 17:21
21:19
10:15
48:55
1:2
22:00
3
רמז ב' גלילי 21:13
21:8
-
42:21
2:0
מחזור 9 - 17/12/2012
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
20:30
2
אוסישקין א' ברנר 14:21
23:21
24:22
61:64
2:1
20:45
1
רמז ב' גנים ב' 17:21
21:13
16:14
54:48
2:1
21:30
2
סורקיס אופירה נבון א' 18:21
16:21
-
34:42
0:2
21:45
1
הירוק חטיבות 21:11
21:14
-
42:25
2:0
מחזור 10 - 20/12/2012
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
19:15
3
תיכונים ב' אופירה נבון ב' 15:21
20:22
-
35:43
0:2
19:45
2
רמז א' גנים 19:21
22:20
15:9
56:50
2:1
20:15
3
אוסישקין ג' גולדה 21:4
21:16
-
42:20
2:0
20:45
2
אוסישקין ד' בן גוריון א' 21:12
21:17
-
42:29
2:0
20:45
1
אלון דמוקרטי 18:21
10:21
-
28:42
0:2
21:15
3
יצחק שדה חטיבות 12:21
15:21
-
27:42
0:2
21:45
2
גלילי אופירה נבון א' 21:15
21:14
-
42:29
2:0
21:45
1
גורדון א' רמז ב' 10:21
21:13
10:15
41:49
1:2
מחזור 11 - 24/12/2012
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
20:30
2
גנים גנים ב' 14:21
15:21
-
29:42
0:2
20:45
1
גורדון א' רמז א' 21:15
21:16
-
42:31
2:0
21:30
2
יצחק שדה תיכונים א' 18:21
21:14
15:10
54:45
2:1
21:45
1
אוסישקין ג' דמוקרטי 21:13
21:14
-
42:27
2:0
מחזור 12 - 27/12/2012
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
19:15
3
אוסישקין ג' תיכונים ב' 21:11
21:10
-
42:21
2:0
19:45
2
סורקיס גנים 21:19
16:21
14:16
51:56
1:2
20:15
3
אלון גולדה 6:21
16:21
-
22:42
0:2
20:45
2
אוסישקין א' בן גוריון א' 21:15
21:17
-
42:32
2:0
20:45
1
תיכונים א' הירוק 9:21
15:21
-
24:42
0:2
21:15
3
גורדון א' אופירה נבון א' 19:21
21:8
15:10
55:39
2:1
21:45
2
רמז א' גלילי 15:21
5:21
-
20:42
0:2
21:45
1
ברנר חטיבות 15:21
7:21
-
22:42
0:2
22:15
3
אופירה נבון ב' דמוקרטי 21:17
21:19
-
42:36
2:0
מחזור 13 - 3/1/2013
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
19:15
3
אופירה נבון ב' רמז א' 21:15
21:11
-
42:26
2:0
20:00
3
בר אילן גלילי 20:22
21:13
13:15
54:50
1:2
20:45
3
אוסישקין ד' בר אילן 7:21
12:21
-
19:42
0:2
21:30
3
גלילי אוסישקין ד' 21:16
13:21
15:11
49:48
2:1
טבלת הדירוג:

נכון לתאריך 27/12/12

 

הבית הירוק

מקום

קבוצה

משחקים

ניצחונות

הפסדים

מע' זכות

מע' חובה

נק' זכות

נק' חובה

נקודות

1

בן גוריון

7

7

0

14

1

307

183

14

2

ברנר

7

6

1

13

3

324

236

13

3

אוסישקין א'

7

5

2

11

4

306

213

12

4

יצחק שדה

7

3

4

7

8

249

260

10

5

תיכונים א'

7

3

4

7

9

271

271

10

6

אוסישקין ד'

7

3

4

6

9

247

233

10

7

חטיבות

7

1

6

2

12

139

277

7

8

הירוק

7

0

7

0

14

124

294

7

הבית הכתום

מקום

קבוצה

משחקים

ניצחונות

הפסדים

מע' זכות

מע' חובה

נק' זכות

נק' חובה

נקודות

1

סורקיס

7

7

0

14

1

308

193

14

2

גנים א'

7

6

1

13

4

323

253

13

3

אופירה נבון א'

7

5

2

11

6

324

261

12

4

רמז א'

7

4

3

10

6

293

245

11

5

גורדון

7

3

4

7

10

267

280

10

6

גלילי

7

2

5

5

10

227

268

9

7

גנים ב'

7

1

6

2

13

181

300

8

8

רמז ב'

7

0

7

2

14

190

313

7

הבית הלבן

מקום

קבוצה

משחקים

ניצחונות

הפסדים

מע' זכות

מע' חובה

נק' זכות

נק' חובה

נקודות

1

תיכונים ב'

6

6

0

12

1

268

189

12

2

אלון

6

5

1

11

2

261

183

11

3

דמוקרטי

6

3

3

7

6

238

214

9

4

אופירה נבון ב'

6

3

3

6

6

227

210

9

5

גולדה

6

3

3

6

7

216

219

9

6

בר אילן

6

1

5

2

10

154

243

7

7

אוסישקין ג'

6

0

6

0

12

146

252

6

 

אנחנו כאן לכל שאלה, דברו איתנו!

בפנייתך לועדת תקנון, יש לציין את כל הפרטים הרלוונטיים:
 • בפנייה בנוגע לשחקנית - יש לציין את סטטוס השחקנית (מן המניין/משוייכת ומדוע), את הקבוצה בה היא משחקת ואת הסטטוס שלה (הומוגנית/מעורבת/על-יסודי), היכן לומדים ילדיה וכל פרט נוסף העשוי לסייע בהבנת המקרה.
 • בפנייה לגבי קבוצה - יש לציין את מעמדה (הומוגנית/מעורבת/על-יסודי), כמה שחקניות היא מונה, כמה מהן שחקניות משוייכות וכל פרט רלוונטי נוסף.

מאמאנט- ליגת אמהות בכדורשת

 • Info.mamanet@gmail.com
  ofraab.mamanet@gmail.com
 • 03-637-3437
  03-637-3417 - פקס
  מענה טלפוני בימים א-ה | 08:30-12:30
  ניתן להשאיר הודעה
 • משרדי הנהלת מאמאנט
  גליס 9, בנין סגולה 2000,
  פתח תקווה