יום עיון מקצועי למאמני ליגת מאמאנט 30/8/19

מיטב מאמני ליגת העל בכדורעף ומאמני מאמאנט בכירים בסשנים של אימונים ממודקים ומקצועיים ובהרצאות חשובות ומרתקות!


תכנייה יום עיון מקצועי מאמני מאמאנט 30.8

מקום מפגש: היכל ספורט אביב רעננה
רחוב הפרחים 1 רעננה
במקום ישנה חנייה  

מועד: יום שישי
תאריך:  30/8/19 
שעות:  08:00-14:00 

רישום מוקדם:
14/7/19 פתיחת רישום מוקדם באתר מאמאנט
רישום מוקדם יתאפשר עד  ליום ראשון 21/7/2019 בשעה 12:00
רישום על בסיס מקום פנוי , כל הקודם זוכה.
*על המאמן להיות רשום באתר מאמאנט לעונת 2018-19 שחלפה (בכל תפקיד שהוא) , מאמנים שאינם רשומים באתר מאמאנט ידרשו בתוספת מחיר של 25 ₪ . יום העיון פתוח גם לשחקניות ומשתתפים נוספים המעוניינים בהעשרה מקצועית
https://www.mamanet.org.il/SignUp_links.asp

רישום רגיל:
באתר מאמאנט החל מ 21/7/2019 עד 31/7/2019
רישום על בסיס מקום פנוי ,כל הקודם זוכה.
*על המאמן להיות רשום באתר מאמאנט לעונת 2018-19 שחלפה (בכל תפקיד שהוא) , מאמנים שאינם רשומים באתר מאמאנט ידרשו בתוספת מחיר של 25 ₪ . יום העיון פתוח גם לשחקניות ומשתתפים נוספים המעוניינים בהעשרה מקצועית

כיבוד קל: במקום תהיה פינת קפה, שתייה קלה וכיבוד קל

עלות:
רישום מוקדם 155 ₪
רישום רגיל 180 ₪

כללי:
כחלק ממערך ההכשרה של ליגת מאמאנט אנו שמחים להודיע על קיום יום עיון מקצועי הראשון שנערך בהובלת ועדת המשנה של הכשרת המאמנים בועדה המקצועית של מאמאנט.

בראייה ארגונית ארוכת הטווח יידרשו בעלי התפקידים המקצועיים בליגת מאמאנט להחזיק תעודת הסמכה לכל תחום בו יידרש ידע מקצועי – אימון , שיפוט, רישום ,ריכוז וכדומה ועבור אותם בעלי תפקידים יתקיימו ימי עיון תקופתיים להעשרה ,תיקוף ודירוג הסמכתם  על מנת שתתאים לפעילות במסגרת ליגת מאמאנט ברמה הלאומית והבינלאומית.

זהו חלק בלתי נפרד מהתמקצעות הליגה ובניית מעטפת מקצועית אחידה לכל ליגת מאמאנט בעולם.
למשתתפי יום העיון יינתן אישור בגין השתתפותם עבור תיקוף תעודת המאמן ל 24 חודשים הקרובים.
מחכים לראותכם/ן ,
יו"ר הועדה המקצועית, זיו סדבון - ziv.mamanet@gmail.com 
יו"ר מאמאנט, עפרה אברמוביץ -
ofraab.mamanet@gmail.com
מנכ"לית מאמאנט, קארין אינס - karin.mamanet@gmail.com


לוח זמנים:
08:00-08:30 התכנסות ורישום, קפה וכיבוד קל – תבוצע חלוקת המשתתפים לארבע קבוצות שונות, כל קבוצה תבצע סבב לפי תכנית מסודרת בכל ארבעת המוקדים המקצועיים.
08:30-11:30 אימונים מעשיים  –יתקיימו בארבעה מוקדים שונים כאשר בכל מוקד תבוצע הדגמה מעשית של חצי שעה.  אנא הגיעו בבגדי ספורט לצורך השתתפות פעילה בהדגמות (לא חובה)
11:30-11:50 הפסקת קפה, שתייה קלה וכיבוד קל
11:50-13:30 פאנל מקצועי בהובלת הצוות ואורחים נוספים באודיטוריום – הדרך להצלחה רצופת כישלונות , ניהול מקצועי של קבוצה , הצבת יעדים, התמודדות עם מצבי לחץ ומשברים בקבוצה.
בסיום הפאנל שאלות ותשובות.

יום עיון מקצועי למאמני ליגת מאמאנט 30/8/19
תנאי רישום:

 • מאמאנט שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינוי בצוות ההדרכה, בשעות ובמועדים הנקובים בתכנית זו.
 • הריני לאשר כי הנני מבין/ה כי מאמאנט לא תהיה אחראית בשום חבות בגין מחלה, פציעה נזק בגוף ו/או ברכוש כתוצאה מהשתתפותי ביום העיון.
 • הנני נוטל/ת על עצמי אחריות בלעדית ומלאה לכל נזק או פגיעה מכל מין וסוג שהוא שאני עלול/ה לסבול עקב השתתפותי ביום העיון
 • הריני להצהיר כי מצבי הרפואי תקין וכי מצבי הגופני מאפשר לי להשתתף ביום העיון של  מאמאנט
 • הנני פוטר/ת מאמאנט ומי מטעמה ומוותר/ת בזאת וויתור מלא סופי ומוחלט על כל עילת תביעה היכולה להיות לי כלפיה או מי מטעמה בגין כל נזק, גופני או ממוני, שעלול להיגרם לי או לאחר עקב או במהלך יום העיון המקצועי של מאמאנט, לרבות טענות בדבר התנהלות ,שינוי שעות , מועדים , תוכן האירוע, ו/או מצב משטח ו/או הציוד ביום העיון או טענות לאחריות מקצועית ו/או רשלנות אחרת של מאמאנט או מי מטעמה בהקשר ליום העיון.
 • אישור עבור רישום ליום העיון יתקבל רק לאחר קבלת התשלום במלואו.
 • בעצם השלמת הרישום והתשלום במלואו , הריני מצהיר/ה כי קראתי והבנתי ואני מקבל/ת עלי במלואו את כל האמור במסמך זה.

מדיניות ביטולים:

 • עד לסיום הרישום הרגיל יבוצע החזר מלא של דמי הרישום.
 • לאחר מועד סיום הרישום הרגיל אין החזרים.


יצירת קשר

בפנייתך לועדת תקנון, יש לציין את כל הפרטים הרלוונטיים:
 • בפנייה בנוגע לשחקנית - יש לציין את סטטוס השחקנית (מן המניין/משוייכת ומדוע), את הקבוצה בה היא משחקת ואת הסטטוס שלה (הומוגנית/מעורבת/על-יסודי), היכן לומדים ילדיה וכל פרט נוסף העשוי לסייע בהבנת המקרה.
 • בפנייה לגבי קבוצה - יש לציין את מעמדה (הומוגנית/מעורבת/על-יסודי), כמה שחקניות היא מונה, כמה מהן שחקניות משוייכות וכל פרט רלוונטי נוסף.

מאמאנט- ליגת אמהות בכדורשת

 • Info.mamanet@gmail.com
  ofraab.mamanet@gmail.com
 • 03-637-3437
  03-637-3417 - פקס
  מענה טלפוני בימים א-ה | 08:30-12:30
  ניתן להשאיר הודעה
 • משרדי הנהלת מאמאנט
  גליס 9, בנין סגולה 2000,
  פתח תקווה