חרבות ברזל - כל העדכונים
סטורי-מאמאנט-הטורניר-הבא
סטורי-מאמאנט-סיפורי-שחקניות
סטורי-מאמאנט-אירועים-קהילתיים
סטורי-מאמאנט-מה-חדש-בליגות
סטורי-מאמאנט-נשים-מעוררות-השראה

קרן שֻ ותָ פוּת 2020 - מאמאנט ארבעת השבטים

מיזם קרן שֻ ותָ פוּת מגבש שפה מוסכמת המגשרת על הפערים ובונה תמונת עתיד משותפת. המערך פועל לזיהוי חסמים ומדידת השפעה של עשייה קיימת ולעיצוב תכנית אסטרטגית המבטאת את העקרונות שעולים מעבודת המיזם ומגיבוש הידע בתחום.


קהילת מאמאנט פועלת בכל נימי החברה הישראלית, בכל המגזרים, ובכל שכבות החברה ובונה קהילה סובלנית, המקבלת את האחרות, מעודדת את כל מי שמצטרפת אליה, ומעבירה, באמצעות הספורט, אחריות בריאותית וחברתית.
ערכי מאמאנט שוויוניים ליצירת הגינות , סובלנות, מיגור אלימות, קבלת האחרות - מגזרים שונים – ויצירת פלטפורמה לשיח משותף ומשחקים ביחד למען עתיד משותף.

אנו בונות קהילה יישובית ,ארצית חזקה, תומכת ועם סולידריות וערבות הדדית תוך בנית שדרה מנהיגותית נשית מעצימה בדגש כל פתיחת מאמאנט ככלי בריאותי במגזר החרדי והערבי ולאפשר לאימהות לצאת להתאמן ולשחק במאמאנט ולהוות דוגמה אישית של ספורט ואורח חיים בריא לילדיהן.

סיכום השנה הראשונה - מיזמים קרן שֻ ותָ פוּת 2020