חרבות ברזל - כל העדכונים
סטורי-מאמאנט-הטורניר-הבא
סטורי-מאמאנט-סיפורי-שחקניות
סטורי-מאמאנט-אירועים-קהילתיים
סטורי-מאמאנט-מה-חדש-בליגות
סטורי-מאמאנט-נשים-מעוררות-השראה

שלב הבתים 2022-23


לצפיה בתוצאות באתר פודיום
מחזור 1 - 12/1/2023
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
19:45
3
לאה גולדברג בר אילן -
-
-
-
-
20:45
3
דבורה עומר א' רמז ב' -
-
-
-
-
20:45
2
על יסודי ה' בן גוריון -
-
-
-
-
20:45
1
מאמוצי רחל המשוררת -
-
-
-
-
21:45
3
טי אנגלס רמז מעורבות -
-
-
-
-
21:45
2
יצחק שדה ירוק -
-
-
-
-
21:45
1
גנים גנים ב' -
-
-
-
-
מחזור 2 - 16/1/2023
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
20:45
1
סורקיס על יסודי א' -
-
-
-
-
21:45
1
רמז א' גנים -
-
-
-
-
מחזור 3 - 19/1/2023
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
19:45
3
סורקיס גורדון ב' -
-
-
-
-
20:45
3
בר אילן ירוק -
-
-
-
-
20:45
2
גנים ב' טי אנגלס -
-
-
-
-
21:45
3
גנים רמז מעורבות -
-
-
-
-
21:45
2
רמז א' צורנט -
-
-
-
-
מחזור 4 - 26/1/2023
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
19:45
3
על יסודי א' טי אנגלס -
-
-
-
-
19:45
2
דבורה עומר א' בן גוריון מעורבות -
-
-
-
-
20:45
3
בן גוריון גנים מעורבות -
-
-
-
-
20:45
2
על יסודי ה' רמז ב' -
-
-
-
-
20:45
1
לאה גולדברג ירוק -
-
-
-
-
21:45
3
יצחק שדה גולדה -
-
-
-
-
21:45
2
על יסודי ד' שי עגנון -
-
-
-
-
21:45
1
בר אילן רחל המשוררת -
-
-
-
-
מחזור 5 - 2/2/2023
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
19:45
3
רחל המשוררת גולדה -
-
-
-
-
19:45
2
על יסודי א' גורדון ב' -
-
-
-
-
20:45
3
רמז א' רמז מעורבות -
-
-
-
-
20:45
2
גנים ב' צורנט -
-
-
-
-
מחזור 6 - 9/2/2023
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
19:45
3
סורקיס רמז א' -
-
-
-
-
19:45
2
גנים מעורבות רמז ב' -
-
-
-
-
20:45
3
בן גוריון בן גוריון מעורבות -
-
-
-
-
20:45
2
על יסודי ה' על יסודי ד' -
-
-
-
-
20:45
1
על יסודי א' צורנט -
-
-
-
-
21:45
3
לאה גולדברג יצחק שדה -
-
-
-
-
21:45
2
מאמוצי בר אילן -
-
-
-
-
21:45
1
קרייזי מאם גולדה -
-
-
-
-
מחזור 7 - 13/2/2023
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
19:45
3
גנים ב' רמז מעורבות -
-
-
-
-
20:45
3
צורנט טי אנגלס -
-
-
-
-
מחזור 8 - 16/2/2023
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
19:45
3
על יסודי ד' גנים מעורבות -
-
-
-
-
19:45
2
על יסודי א' רמז מעורבות -
-
-
-
-
20:45
3
סורקיס גנים -
-
-
-
-
20:45
2
רמז א' גנים ב' -
-
-
-
-
21:45
3
שי עגנון בן גוריון מעורבות -
-
-
-
-
21:45
2
קרייזי מאם ירוק -
-
-
-
-
מחזור 9 - 23/2/2023
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
19:45
3
לאה גולדברג מאמוצי -
-
-
-
-
19:45
2
דבורה עומר א' על יסודי ד' -
-
-
-
-
20:45
3
ירוק רחל המשוררת -
-
-
-
-
20:45
2
גנים טי אנגלס -
-
-
-
-
20:45
1
צורנט גורדון ב' -
-
-
-
-
21:45
3
בן גוריון שי עגנון -
-
-
-
-
21:45
2
קרייזי מאם יצחק שדה -
-
-
-
-
21:45
1
על יסודי ה' גנים מעורבות -
-
-
-
-
מחזור 10 - 27/2/2023
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
20:45
3
לאה גולדברג גולדה -
-
-
-
-
20:45
2
קרייזי מאם רחל המשוררת -
-
-
-
-
21:45
3
יצחק שדה בר אילן -
-
-
-
-
21:45
2
מאמוצי ירוק -
-
-
-
-
מחזור 11 - 2/3/2023
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
19:45
3
רמז א' על יסודי א' -
-
-
-
-
19:45
2
על יסודי ד' רמז ב' -
-
-
-
-
20:45
3
על יסודי ה' בן גוריון מעורבות -
-
-
-
-
20:45
2
בן גוריון דבורה עומר א' -
-
-
-
-
20:45
1
סורקיס גנים ב' -
-
-
-
-
21:45
3
שי עגנון גנים מעורבות -
-
-
-
-
21:45
2
גורדון ב' טי אנגלס -
-
-
-
-
21:45
1
צורנט רמז מעורבות -
-
-
-
-
מחזור 12 - 9/3/2023
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
19:15
3
בן גוריון מעורבות גנים מעורבות -
-
-
-
-
19:45
2
גנים ב' גורדון ב' -
-
-
-
-
20:05
3
לאה גולדברג רחל המשוררת -
-
-
-
-
20:45
2
ירוק גולדה -
-
-
-
-
20:45
1
קרייזי מאם בר אילן -
-
-
-
-
20:50
3
דבורה עומר א' שי עגנון -
-
-
-
-
21:45
3
בן גוריון על יסודי ד' -
-
-
-
-
21:45
2
מאמוצי יצחק שדה -
-
-
-
-
21:45
1
גנים צורנט -
-
-
-
-
מחזור 13 - 16/3/2023
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
19:15
3
על יסודי א' גנים ב' -
-
-
-
-
19:45
2
בר אילן גולדה -
-
-
-
-
20:05
3
דבורה עומר א' גנים מעורבות -
-
-
-
-
20:45
2
סורקיס טי אנגלס -
-
-
-
-
20:45
1
רמז א' גורדון ב' -
-
-
-
-
20:50
3
על יסודי ד' בן גוריון מעורבות -
-
-
-
-
21:45
3
בן גוריון רמז ב' -
-
-
-
-
21:45
2
על יסודי ה' שי עגנון -
-
-
-
-
21:45
1
קרייזי מאם מאמוצי -
-
-
-
-
מחזור 14 - 23/3/2023
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
19:45
3
לאה גולדברג קרייזי מאם -
-
-
-
-
19:45
2
סורקיס רמז מעורבות -
-
-
-
-
20:45
3
מאמוצי גולדה -
-
-
-
-
20:45
2
על יסודי ה' דבורה עומר א' -
-
-
-
-
20:45
1
גנים גורדון ב' -
-
-
-
-
21:45
3
יצחק שדה רחל המשוררת -
-
-
-
-
21:45
2
בן גוריון מעורבות רמז ב' -
-
-
-
-
21:45
1
רמז א' טי אנגלס -
-
-
-
-
מחזור 15 - 27/3/2023
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
20:45
3
גנים על יסודי א' -
-
-
-
-
20:45
2
סורקיס צורנט -
-
-
-
-
21:45
3
שי עגנון רמז ב' -
-
-
-
-
21:45
2
גורדון ב' רמז מעורבות -
-
-
-
-
טבלת הדירוג:


לצפיה בתוצאות באתר פודיום
לצפיה בתוצאות באתר פודיום