סטורי-מאמאנט-הטבות-למאמאנטיות
סטורי-מאמאנט-הטורניר-הבא
סטורי-מאמאנט-סיפורי-שחקניות
סטורי-מאמאנט-אירועים-קהילתיים
סטורי-מאמאנט-מה-חדש-בליגות
סטורי-מאמאנט-נשים-מעוררות-השראה

מיני ליגת קיץ 2021

לצפיה בתוצאות באתר פודיום

תוכנית מקצועית - מיני ליגת קיץ 2


מחזור 1 - 7/6/2021
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
20:45
3
על יסודי ה' + ברנר לאה גולדברג -
-
-
-
-
20:45
2
שי עגנון ב' רמז ב' -
-
-
-
-
20:45
1
אוסישקין ד' יצחק שדה -
-
-
-
-
21:45
3
גולדה בר אילן -
-
-
-
-
21:45
2
בן גוריון צורנט -
-
-
-
-
21:45
1
גנים קרייזי מאם -
-
-
-
-
מחזור 2 - 10/6/2021
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
20:00
3
דבורה עומר א' אוסישקין ד' -
-
-
-
-
20:00
2
רחל המשוררת צורנט -
-
-
-
-
21:00
3
גולדה בן גוריון -
-
-
-
-
21:00
2
סורקיס טי אנגלס -
-
-
-
-
מחזור 3 - 17/6/2021
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
19:45
3
דבורה עומר א' על יסודי ה' + ברנר -
-
-
-
-
19:45
2
אוסישקין ד' לאה גולדברג -
-
-
-
-
20:45
3
יצחק שדה שי עגנון ב' -
-
-
-
-
20:45
2
סורקיס רחל המשוררת -
-
-
-
-
20:45
1
רמז א' מאמוצי -
-
-
-
-
21:45
3
רמז ב' ברנר א' -
-
-
-
-
21:45
2
בר אילן טי אנגלס -
-
-
-
-
21:45
1
גולדה צורנט -
-
-
-
-
מחזור 4 - 24/6/2021
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
19:45
2
יצחק שדה רמז ב' -
-
-
-
-
20:00
3
ברנר א' על יסודי ה' + ברנר -
-
-
-
-
20:45
2
לאה גולדברג דבורה עומר א' -
-
-
-
-
20:45
1
סורקיס גולדה -
-
-
-
-
21:00
3
גורדון ב' מאמוצי -
-
-
-
-
21:45
2
רחל המשוררת בר אילן -
-
-
-
-
21:45
1
רמז א' מעורבות בן גוריון -
-
-
-
-
מחזור 5 - 8/7/2021
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
19:15
3
יצחק שדה לאה גולדברג -
-
-
-
-
19:45
2
ברנר א' דבורה עומר א' -
-
-
-
-
20:00
3
על יסודי ה' + ברנר שי עגנון ב' -
-
-
-
-
20:45
3
סורקיס צורנט -
-
-
-
-
20:45
2
רמז ב' אוסישקין ד' -
-
-
-
-
20:45
1
גולדה טי אנגלס -
-
-
-
-
21:45
3
בן גוריון בר אילן -
-
-
-
-
21:45
2
גורדון ב' גנים -
-
-
-
-
21:45
1
מאמוצי מעורבות בן גוריון -
-
-
-
-
מחזור 6 - 12/7/2021
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
20:45
3
רמז א' גנים -
-
-
-
-
20:45
2
שי עגנון ב' דבורה עומר א' -
-
-
-
-
20:45
1
קרייזי מאם מאמוצי -
-
-
-
-
21:45
3
לאה גולדברג ברנר א' -
-
-
-
-
21:45
2
רחל המשוררת בן גוריון -
-
-
-
-
21:45
1
גורדון ב' מעורבות בן גוריון -
-
-
-
-
מחזור 7 - 15/7/2021
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
19:45
3
אוסישקין ד' שי עגנון ב' -
-
-
-
-
19:45
2
רחל המשוררת גולדה -
-
-
-
-
20:45
3
רמז ב' על יסודי ה' + ברנר -
-
-
-
-
20:45
2
יצחק שדה דבורה עומר א' -
-
-
-
-
20:45
1
קרייזי מאם גורדון ב' -
-
-
-
-
21:45
3
בן גוריון טי אנגלס -
-
-
-
-
21:45
2
בר אילן צורנט -
-
-
-
-
21:45
1
גנים מעורבות בן גוריון -
-
-
-
-
מחזור 8 - 19/7/2021
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
20:45
2
רמז ב' דבורה עומר א' -
-
-
-
-
20:45
1
יצחק שדה על יסודי ה' + ברנר -
-
-
-
-
20:45
3
רחל המשוררת טי אנגלס -
-
-
-
-
21:45
3
ברנר א' שי עגנון ב' -
-
-
-
-
21:45
2
סורקיס בן גוריון -
-
-
-
-
21:45
1
גנים מאמוצי -
-
-
-
-
מחזור 9 - 22/7/2021
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
19:45
3
יצחק שדה ברנר א' -
-
-
-
-
20:00
2
אוסישקין ד' על יסודי ה' + ברנר -
-
-
-
-
20:45
3
לאה גולדברג שי עגנון ב' -
-
-
-
-
20:45
1
טי אנגלס צורנט -
-
-
-
-
21:00
2
סורקיס בר אילן -
-
-
-
-
21:15
3
רמז א' גורדון ב' -
-
-
-
-
21:45
1
מעורבות בן גוריון קרייזי מאם -
-
-
-
-
מחזור 10 - 26/7/2021
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
20:45
3
טי אנגלס גולדה -
-
-
-
-
20:45
2
רמז ב' לאה גולדברג -
-
-
-
-
21:45
3
רמז א' קרייזי מאם -
-
-
-
-
21:45
2
ברנר א' אוסישקין ד' -
-
-
-
-
מחזור 11 - 29/7/2021
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
06:00

בית צהוב מקום 7 בית צהוב מקום 8 -
-
-
-
-
06:00

בית צהוב מקום 3 בית צהוב מקום 4 -
-
-
-
-
06:00

בית צהוב מקום 5 בית צהוב מקום 6 -
-
-
-
-
06:00

בר אילן בן גוריון -
-
-
-
-
06:00

צורנט בית אדום מקום 6 -
-
-
-
-
06:00

בית כחול מקום 3 בית כחול מקום 4 -
-
-
-
-
06:00

בית כחול מקום 5 בית כחול מקום 6 -
-
-
-
-
מחזור 12 - 5/8/2021
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
20:45
3
רחל המשוררת סורקיס -
-
-
-
-
20:45
2
בית צהוב מקום 1 בית צהוב מקום 2 -
-
-
-
-
20:45
1
גנים מאמוצי -
-
-
-
-
לצפיה בתוצאות באתר פודיום
לצפיה בתוצאות באתר פודיום