חרבות ברזל - כל העדכונים
סטורי-מאמאנט-הטורניר-הבא
סטורי-מאמאנט-סיפורי-שחקניות
סטורי-מאמאנט-אירועים-קהילתיים
סטורי-מאמאנט-מה-חדש-בליגות
סטורי-מאמאנט-נשים-מעוררות-השראה

סדר משחקי ליגת פתח תקווה 2014-2015מחזור 1 - 4/11/2014
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
18:00
מכבים
גנים גולדה 21:12
21:14
-
42:26
2:0
18:00
מכבים
דבורה עומר אמיר 21:16
21:6
-
42:22
2:0
18:30
מכבים
הס נתן יונתן 21:18
21:12
-
42:30
2:0
מחזור 2 - 11/11/2014
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
18:00
מכבים
עוזי חיטמן קפלן 12:21
9:21
-
21:42
0:2
18:00
מכבים
עין גנים נעמי שמר/פאול קור 23:21
21:17
-
44:38
2:0
18:30
מכבים
הוברמן הדר 21:12
26:24
-
47:36
2:0
מחזור 3 - 18/11/2014
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
18:00
מכבים
הס גולדה 21:17
19:21
15:13
55:51
2:1
18:00
מכבים
דבורה עומר מורשה 21:16
21:16
-
42:32
2:0
18:00
מכבים
גנים נתן יונתן 10:21
16:21
-
26:42
0:2
מחזור 4 - 25/11/2014
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
18:00
מכבים
עין גנים קפלן 12:21
11:21
-
23:42
0:2
18:30
מכבים
עוזי חיטמן הדר 21:17
21:19
-
42:36
2:0
18:30
מכבים
הוברמן נעמי שמר/פאול קור 21:16
16:21
15:17
52:54
1:2
מחזור 5 - 2/12/2014
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
18:00
מכבים
הס אמיר 21:16
21:16
-
42:32
2:0
18:00
מכבים
גולדה דבורה עומר 12:21
9:21
-
21:42
0:2
18:00
מכבים
גנים מורשה 21:15
10:21
11:15
42:51
1:2
מחזור 6 - 16/12/2014
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
18:00
מכבים
עין גנים הדר 21:16
11:21
10:15
42:52
1:2
18:00
מכבים
קפלן נעמי שמר/פאול קור 21:9
21:16
-
42:25
2:0
מחזור 7 - 23/12/2014
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
18:00
מכבים
גולדה נתן יונתן 21:18
9:21
15:11
45:50
2:1
18:00
מכבים
דבורה עומר הס 21:13
21:11
-
42:24
2:0
18:30

אמיר מורשה 15:21
16:21
-
31:42
0:2
19:00
מכבים
עוזי חיטמן הוברמן 17:21
13:21
-
30:42
0:2
מחזור 8 - 30/12/2014
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
18:00
מכבים
הוברמן קפלן 18:21
13:21
-
31:42
0:2
18:30
מכבים
הדר נעמי שמר/פאול קור 21:23
16:21
-
37:44
0:2
מחזור 9 - 6/1/2015
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
18:30
מכבים
נתן יונתן מורשה 13:21
21:23
-
34:44
0:2
18:30
מכבים
גנים הס 16:21
17:21
-
33:42
0:2
18:30
מכבים
אמיר גולדה 19:21
21:12
15:11
55:44
2:1
מחזור 10 - 13/1/2015
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
18:00
מכבים
קפלן הדר 20:22
21:14
15:10
56:46
2:1
18:30
מכבים
עוזי חיטמן נעמי שמר/פאול קור 19:21
24:26
-
43:47
0:2
18:30
מכבים
עין גנים הוברמן 18:21
22:20
9:15
49:56
1:2
מחזור 11 - 20/1/2015
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
18:00
מכבים
גנים דבורה עומר :
:
-
-
-
18:30
מכבים
גולדה מורשה :
:
-
-
-
18:30
מכבים
אמיר נתן יונתן :
:
-
-
-
20:00
מכבים
עוזי חיטמן עין גנים :
:
-
-
-
מחזור 12 - 27/1/2015
שעה מגרש קבוצה א' קבוצה ב' מע' 1 מע' 2 מע' 3 סה"כ תוצאה
18:00
מכבים
דבורה עומר נתן יונתן 21:9
21:12
-
42:21
2:0
18:00
מכבים
הס מורשה 21:17
12:21
16:14
49:52
2:1
18:00
מכבים
גנים אמיר 13:21
19:21
-
32:42
0:2