חרבות ברזל - כל העדכונים
סטורי-מאמאנט-הטורניר-הבא
סטורי-מאמאנט-סיפורי-שחקניות
סטורי-מאמאנט-אירועים-קהילתיים
סטורי-מאמאנט-מה-חדש-בליגות
סטורי-מאמאנט-נשים-מעוררות-השראה

הגדרת תפקיד הרכז המקצוע על פי תקנון מאמאנט 2022

הרכז המקצועי של הליגה אחראי על ניהול משחקי הליגה והגביע של הסניף.


הרכז הוא הסמכות המקצועית בכל הקשור לחוקת מאמאנט ולשיטת המשחקים, והוא האחראי
הבלעדי על כל ההחלטות המקצועיות הקשורות בניהול הליגה.
הרכז פועל בשיתוף פעולה עם מִנהלת הסניף, אך אינו כפוף לה.
הרכז המקצועי ייבחר ע"י מִנהלת הסניף, ובמקרה הצורך יאושר ע"י הרשות המקומית. יובהר כי כל
סניף מקומי חייב למנות רכז מקצועי לליגה, בהתאם להוראות התקנון.
הרכז המקצועי יופרד באופן מוחלט מכל התחום הארגוני של הסניף ומקבלת החלטות ארגוניות,
ויטפל אך ורק בתחום המקצועי.
הרכז המקצועי אינו יכול להיות מאמן ו/או שחקנית פעילים בסניף, וכן אינו יכול לשמש כרכז
מקצועי בליגה בו משחקת מישהי מדרגה משפחתית ראשונה (אישה/אחות/אם/בת).
תפקידי הרכז המקצועי:
 1. בנייה ופרסום של לו"ז משחקי הליגה והגביע (תוכנית מקצועית שנתית) , בהתאם למבנה הליגה המומלץ ע"י הוועדה המקצועית של מאמאנט ישראל, ומתן מענה לבקשות לשינויים בלו"ז.
 2. הכנת צוות השיפוט למשחקים – העברת הדרכות על חוקי המשחק (לשם כך נדרשת מהרכז ידיעת החוקה על בוריה) וריענונים מקצועיים בתיאום עם הוועדה המקצועית של מאמאנט ישראל
 3. פרסום תוצאות המשחקים בטבלאות באתר האינטרנט של מאמאנט ישראל ובהודעה ישירה לקפטניות הקבוצות – בין אם בעצמו או באמצעות מי מטעמו, וכן פרסום טבלת דירוג סופי של הליגה, בתום העונה.
 4. ניהול יום המשחקים:
  • פיקוח על הכנת האולם למשחקי הליגה (הכנת המגרשים, עמדת רשמים, טפסי שיפוט, כלי כתיבה, לוח תוצאות, ספסלי ישיבה על המגרש לקבוצות וכדומה)
  • פיקוח על הופעת הקבוצות, בדיקת רישום השחקניות והמאמנים
  • פיקוח על זמני המשחק
  • מתן מענה לבעיות מקצועיות שעולות במהלך המשחקים ומתן תשובות בהתאם לחוקה ולתקנון של מאמאנט ישראל
 5. אחריות על דיווח המשכורות ועל תשלומן לצוות המקצועי
 6. אחריות להימצאותו של תיק עזרה ראשונה באולם.
 7. דיווח לראשת הסניף או למי מטעמה על תוצאות המשחקים, באמצעות טבלאות מאמאנט ישראל, לא יאוחר מחלוף 24 שעות מתום המשחקים
 8. טיפול בערעורים על החלטות שיפוט ועל תוצאות משחקים, בהתאם לסעיף 5.11 בתקנון
 9. ארגון טורנירים שונים (קידנט, אבאנט) ופיקוח עליהם, בהתאם ללו"ז השנתי שייקבע ע"י מִנהלת הסניף
 10. השתתפות בהדרכות, ריענונים וישיבות של הוועדה המקצועית של מאמאנט ישראל
 11. רכז מקצועי בליגת מאמאנט צריך להיות מבוטח בביטוח עדכני מייד עם כניסתו לתפקיד.
 12. יובהר כי מאמאנט ישראל לא תישא בכל אחריות ביטוחית כלפי הרכז וכלפי מעשיו.