תיבת ההמלצות של מאמאנט
---
---
---
----
----

, | ,


2 |  | .

: . , - ( ; ). . Kruglanski et al., 2000 .   43 -) 41 . ( . , .

( ) . ,   ) . N=30( ) N=90( , , . , , , .