חרבות ברזל - כל העדכונים
סטורי-מאמאנט-הטורניר-הבא
סטורי-מאמאנט-סיפורי-שחקניות
סטורי-מאמאנט-אירועים-קהילתיים
סטורי-מאמאנט-מה-חדש-בליגות
סטורי-מאמאנט-נשים-מעוררות-השראה

נערים ונערות בסיכון


באמצעות משחק הכדורשת וערכי הליגה, בוחרת מאמאנט לסייע לנערות ולנערים בסיכון משכבות חלשות באוכלוסייה: לחוות הצלחה, להשתלב במסגרות נורמטיביות, לחזור לקהילתם מועצמים, ולחזק את קשריהם עם המשפחה באמצעות האקדמיה של מאמאנט, ההכשרה המקצועית מעניקה להן יכולות ואפשרויות להתפרנס בתחום.

אנו מאמינות כי באמצעות משחק הכדורשת וערכי ליגת מאמאנט, נוכל לסייע לנערות ולנערים בסיכון ולנערות ולנערים משכבות חלשות באוכלוסייה:  לחוות הצלחה, להשתלב במסגרות נורמטיביות, לחזור לקהילתם מועצמים, לחזק את קשריהם עם האם, וליהנות מהכשרה מקצועית המעניקה להם יכולות ואפשרויות להתפרנס מהתחום.
התכנית מיועדת לרבדיה השונים של קשת המסגרות עבור נערות ונערים בסיכון ומותאמת לכל רובד

א. נערות ונערים בסיכון במעונות סגורים

  1. הקמת קבוצת מאמאנט במעונות, להכרת משחק הכדורשת ולפתיחת צוהר לשילובן בצוות המקצועי של הליגה עם העברתם למעון הפתוח. הקבוצות תשחקנה על בסיס שבועי.

 ב. נערות ונערים בסיכון במעונות פתוחים

     1. שילוב הנערות והנערים, בשכר, בצוות המקצועי של הליגה המקומית, באמצעות קורסים ייעודים שיועברו על ידי האקדמיה של מאמאנט:  

·         קורס רשמי משחקי כדורשת/ כדורעף: הקורס מיועד לנערות ולנערים מגיל 13.
·         קורס שופטי משחקי כדורשת/ כדורעף: הקורס מיועד לנערות ולנערים מגיל 16.
·         קורס מדריכי מאמאנט כדורשת: הקורס מיועד לנערות ולנערים מגיל18.

במסגרת הקורסים תורמים המשתתפים שעות אימון כדורשת לקבוצות של ילדות וילדים בקהילתם ובקהילות שונות.