חרבות ברזל - כל העדכונים
סטורי-מאמאנט-הטורניר-הבא
סטורי-מאמאנט-סיפורי-שחקניות
סטורי-מאמאנט-אירועים-קהילתיים
סטורי-מאמאנט-מה-חדש-בליגות
סטורי-מאמאנט-נשים-מעוררות-השראה

הרצאות


"המקור היחיד לידע הוא הניסיון" (א. איינשטיין)  

בתום עשר שנות פעילות בליגה ייחודית כמאמאנט הידע שנצבר אינו מסולא בפז. לידע זה מצטרפים מחקר אקדמים שנעשים על ליגת מאמאנט. שיתופי פעולה עם אוניברסיטת קולומביה בניו- יורק, טכניון, האוניבסיטה העברית ועוד.

העולם האקדמי מאמץ בימים אלה בצורה פרו-אקטיבית תחומים שונים של מעורבות בקהילה. פרויקטים איכותיים של האקדמיה בקהילה מסייעים במימוש ובהפצת הידע האקדמי לטובת הקהילה, אך בד בבד מסייעים לאקדמיה ללמוד מהעשייה עצמה.  בכך, נוצר קשר של היזון חוזר בין האקדמיה לקהילה. בהתאם לכך, לשיתופי הפעולה הנרקמים תרומה חשובה הן למאמאנט ישראל, לחזונה ולביטוייו, הן לעולם האקדמי והן לעולם העסקי- בו מאמאנט מהווה מודלים רבים של תהליכים ארגונים יצירתיים.

בהתאם לכל הידע שנצבר ובהתאם לנתונים הקיימים ממחקרים אקדמיים נבנה על ידי צוות האקדמיה הרצאות בתחומים שונים אשר יועברו לגופים פרטיים או ציבוריים בהתאם לדרישה.

הרצאות