חרבות ברזל - כל העדכונים
סטורי-מאמאנט-הטורניר-הבא
סטורי-מאמאנט-סיפורי-שחקניות
סטורי-מאמאנט-אירועים-קהילתיים
סטורי-מאמאנט-מה-חדש-בליגות
סטורי-מאמאנט-נשים-מעוררות-השראה

קפטניות / מאמנים/ות

אקדמיית מאמאנט שחרטה על נס דגלה גם את נושא המקצועיות מבצעת הדרכת מאמנים כחלק מתהליכי למידה מתמידים וכחלק מתהליכי היזון חוזר.


תהליכים אלו מתבצעים במסגרת הדרכת מאמנים. בהדרכות אלו המאמנים עוברים כששיה- שמונה מפגשים בכל מפגש מקסימום שישה מאמנים.


מטרת התכנית
הענקת כלים לאימון קבוצת נשים, במאמאנט, הכוללים: הרכבת קבוצה, היבטים טכניים וטקטיים, היבטים פסיכולוגיים ועוד.


נושאי המפגשים:

1. הרכבת קבוצה

בניית קבוצת מאמאנט, היבטים שונים של היכרות עם קבוצה חדשה, הכרת הכוחות הפנימיים בקבוצה, קביעת מטרות לקבוצה (תחרותיות וחברתיות), יצירת קשר עם השחקניות, "השחקנית במרכז", תפקיד המאמן.

2.מאפייני ענף הכדורשת

מהו כדורשת, הבדלים בין משחקי כדור קבוצתיים ואישיים, בחירת שיטת משחק, הכנת הקבוצה לקראת התחרות, בניית סגל שחקניות מאוזן, תפקידים שונים.

3. אימון כדורשת (בכיתה)

בניית תוכנית אימון, חלוקת האימון לפי נושאים, הכנסת נושא הכושר הגופני במהלך האימון, כיצד מאמנים קבוצה פעם אחת בשבוע, התקדמות (טכנית וטקטית) במהלך השנה, התאמת האימון לתקופה בשנה (הכנת לקראת הליגה, במהלך הליגה ולאחר סיום התחרויות).

4. אימון לדוגמא

 תרגילי חימום שונים, תרגילים עם דגש על נושא הטכניקה (זריקות ותפיסות, צעדי התקפה, חסימה ועוד), תרגילים עם דגש על טקטיקה (העמדת קבוצה על המגרש – הבדלה בין קבלת זריקת פתיחה והגנה), משחקים שונים.

5+6. הלכה למעשה (במגרש)

על כל מאמן להעביר 20 דקות של אימון בנושא בו הוא יבחר (חימום, אימון טכניקה, אימון טקטיקה, משחקונים שונים וכו'). המאמנים יחולקו לשתי קבוצות (3 מאמנים בכל קבוצה) , קבוצה אחת תתנסה בפועל בהעברת אימון וקבוצה שנייה תוגדר קבוצת מאמנים צופים. כל המאמנים יחד יבנו  תוכנית אימון , כאשר כל אחד מהם , בתורו, יעביר חלק מסוים באימון. תשקל אפשרות להזמין קבוצת שחקניות אשר תשמש קבוצת התנסות למאמנים. בסוף האימון תוקדש חצי שעה לקבלת משוב של השחקניות, המאמנים הצופים ושל מדריך הקורס. 

בסוף האימון השישי תתקיים שיחת סיכום הקורס.


בסוף השיחה יחולקו דפי משוב. יקבע מפגש נוסף כחודשיים לאחר סיום הקורס על מנת לדון עם המאמנים על יישום הכלים בתהליך האימון, קשיים באימון הקבוצות השונות, כיצד השפיע הקורס על כשירותם כמאמנים  ותובנות לשיפור או שינוי הקורס.