חרבות ברזל - כל העדכונים
סטורי-מאמאנט-הטורניר-הבא
סטורי-מאמאנט-סיפורי-שחקניות
סטורי-מאמאנט-אירועים-קהילתיים
סטורי-מאמאנט-מה-חדש-בליגות
סטורי-מאמאנט-נשים-מעוררות-השראה

מידע על קורס שופטי/ות מאמאנט


מטרת הקורס:

להקנות הכלים הנדרשים לשיפוט משחקים בליגת מאמאנט באופן מכובד וראוי כמו גם, ליצור תיאום ואחידות באופן השיפוט בין כלל השופטים, כמי שעברו את קורס השיפוט הרשמי של מאמאנט.


רקע על מבנה הקורס:

  • התוכנית מתבססת על כמות של עד 24 משתתפות/ים מעל גיל 16.
  • בכל קורס יערכו 6 מפגשים במשך כולל של כ-30 שעות כולל התנסויות מעשיות ומבחן תיאורתי ומעשי.
  • רצוי שהמשתתפות/ים בקורס יהיו בעלי/ות רקע במאמאנט / כדורשת / כדורעף ו/או בוגרי קורס רשמים / מאמנים. עם זאת, כל אחד/ת יכול/ה להגיש מועמדותו לקורס.


מבנה הקורס:

מפגש תוכן
מפגש I קורס רשמים, היכרות עם ערכי מאמאנט וחוקת המשחקים
מפגש II העמקת הידע התיאורטי בראיית החוקה
מפגש III התנסות ראשונה בשיפוט מאמאנט מעשי
מפגש IV אומנות השיפוט וניהול משחקי מאמאנט
מפגש V חידוד יכולות השיפוט המעשיות ומבחן מעשי
מפגש VIמקרים ותגובות, כלים מתקדמים לשיפוט, סיכום ומבחן עיוני

מידע על קורס שופטי/ות מאמאנט


  • על משתתפי הקורס לעמוד בדרישות הסף - מעבר מבחנים מסמיכים, 80% נוכחות במפגשים.
  • מעבר להכשרה המקיפה שמועברת בקורס, כל שופט בוגר הקורס שעמד בדרישות הסף יבצע התמחות מעשית (סטאז') במשחק מאמאנט רשמי, בליווי שופט ותיק שהוסמך זה מכבר וניהל אירועי ספורט רבים במסגרת מאמאנט.
  • תעודת הסמכה* מטעם ליגת מאמאנט תונפק בסיום הקורס למשתתפים שיעמדו בכלל ההישגים הנדרשים**.

* בוגרי הקורס בעלי תעודת הסמכה מוסמכים לתפקד גם כרשמים בליגה.
** תעודת שופט תוענק לאחר התמחות(סטאז') של שני משחקים רשמיים תחת פיקוח והשקפה של שופט בכיר שהוסמך מטעם האקדמיה של מאמאנט.


קורס שופטי מאמאנט שדרות 2023

קורס שופטי מאמאנט שדרות 2023

הקורס יתפרס על פני שישה מפגשים, בימי שישי 8:30-12:30 במועדון פיס 'ניר-עם'